Installation

Elgruppen utför alla typer av installationer inom el, tele och data. Vi utbildar och uppdaterar oss ständigt för att ta till oss nya kunskaper. Vi åtar oss både mindre och större uppdrag. Alla kunder är lika viktiga för oss, och vi lyssnar på kundens önskemål och resonerar tillsammans för att nå ett bra slutresultat.